Skip to main content

Jak úspěšně vybudovat důvěru u zákazníků

By 11.1. 201723 ledna, 2017Prodejní dovednosti
Jak vybudovat důvěru u zákazníků

Je pro vás důvěra důležitá? Víte, jak vybudovat důvěru u zákazníků a udržet si ji? Díky tomuto článku budete schopni o tomto tématu lépe přemýšlet. 

Článek pro vás bude současně inspirací, jakým způsobem si vybudovat větší důvěru se svými zákazníky, ale i s lidmi kolem vás.

V prodeji má důvěra zásadní roli. Pokud nejste úspěšní při budování důvěry, budete mít u zákazníků minimální šanci na úspěšný prodej. Vybudováním důvěry u zákazníka snižujete riziko jeho eventuální špatné volby, a tím pádem výrazně zvyšujete šanci na prodej. Dlouhodobá důvěra rovněž přispívá k osobnímu štěstí.

Důvěru u zákazníků lze získat díky dodržování následujících zásad:

 1. Kontaktuje u zákazníka všechny osoby, které mají na nákup jakýkoliv vliv. Ke každému přistupujte individuálně podle toho, jakou úlohu v nákupním procesu zastává.
 2. Projevujte zájem o potřeby, problémy a záměry každé ze zainteresovaných osob. Dopřejte jim co největší pozornost. Zpočátku nezkoušejte něco prodávat. Obecně platí, že čím více v první fázi investujete, tím více se vám po čase vrátí. Buďte zvídaví. Pokud budete jevit zájem o druhé, budou i oni jevit zájem o vás.
 3. Věnujte pozornost svému vzhledu a nezapomínejte na úsměv. První dojem je v prodeji obzvlášť důležitý, v mnoha případech dokonce nejdůležitější.
 4. Při zjišťování potřeb zákazníka se ptejte tak, aby se nenabízela pouze odpověď „ano“ nebo „ne“. Více naslouchejte a méně mluvte. Motivujte zákazníka dalšími dotazy. Nikdy neskákejte do řeči.
 5. Nesnažte se vypadat jako prodejce, ale raději vystupujte jako konzultant. Úspěch se dostaví, pokud zákazník uvěří, že jste to vy, kdo dokáže vyřešit jeho problém.
 6. Vytvořte u zákazníka dojem, že je středem vesmíru, že on je tou hlavní osobou. V okamžiku, kdy rozpoznáváte potřeby zákazníka, si uvědomte si, že pravdu má vždy zákazník.
 7. Ukažte zákazníkovi výhody produktu, ale nezatajujte mu jeho nevýhody ve vztahu k jeho očekáváním. Vaše důvěra se tímto způsobem zvýší a zákazník bude vůči vám otevřenější.
 8. Orientujte se na budování dlouhodobých vztahů a vytvářejte svoji vlastní značku. Díky dlouhodobým kvalitním vztahům získáte přístup k dalším lidem a novým příležitostem.
 9. Prokazujte zákazníkovi úctu a respekt. Lidé, kterých si ceníme a které uznáváme, nás podvědomě vidí v lepších barvách.
 10. Nikdy nesklouzněte ke stížnostem, pomluvám a kritice. Udržujte si pozitivní pohled na svět a negativní věci ponechte mimo byznys.
 11. Plňte sliby. Dodržte vždy všechno, co jste slíbili.
 12. Buďte hodnověrní. Originál má vždy větší hodnotu než nejlepší kopie.

Špičkoví prodejci pokládají důvěru za základ svého úspěchu a věnují jejímu budování dostatek energie a času. Neúspěšní prodejci se pouštějí do prodeje dříve, než se o vybudování důvěry byť jen pokusí.

Jaké jsou vaše zkušenosti s vybudováním důvěry?

Pomohu vám zlepšit vaše konkrétní prodejní dovednosti. Napište mi na radek@radekfuxa.cz nebo mi zavolejte na telefon +420 602 583 043. Pro zdokonalení vašich prodejních dovedností se přihlaste na můj kurz nebo na koučování.

Autor článku

Radek Fuxa - Kouč, mentor, konzultant a lektor v oblasti prodejeRadek Fuxa – Kouč prodeje, mentor a konzultant 

Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti přímého prodeje a vyjednávání. Vše, co předává, si prožil na vlastní kůži a odpozoroval od úspěšných prodejců. Zažil spoustu úspěchů, včetně zahraničního obchodu, ale i pády a slepé uličky. Prodej je jeho vášní. V současné době se prodejem dále aktivně zabývá jako nezávislý prodejce.

OBJEDNAT KURZ / KOUČOVÁNÍ   Facebook   LinkedIn