Skip to main content

Etický kodex AKOR pro koučování

 • Koučink je založen na partnerství. Koučovací proces podporuje kreativitu a vede k maximálnímu využití potenciálu člověka.
 • Koučovací vztah je rovnocenný a je založen na smlouvě mezi koučem a koučovaným.
 • Koučink neznamená náhradu žádné lékařské péče.
 • Koučink nenahrazuje psychoterapeutickou péči.
 • Kouč certifikovaný AKOR souhlasí s tím, že bude dodržovat etický kodex AKOR.
 • Kouč certifikovaný AKOR usiluje o chování, které koučink pozitivně reprezentuje, respektuje různé přístupy ke koučování a dodržuje zákony a pravidla.
 • Kouč certifikovaný AKOR se zavazuje, že nebude vědomě činit žádná nepravdivá či zavádějící tvrzení vztahující se k certifikaci AKOR.
 • Kouč certifikovaný AKOR se zavazuje přesně a pravdivě pojmenovávat svou kvalifikaci a zkušenost.
 • Kouč certifikovaný AKOR se zavazuje, že bude pracovat na tom, aby rozpoznal, kdy jeho osobní témata a problémy zasahují do jeho práce.
 • Kouč certifikovaný AKOR dbá na svůj rozvoj a vzdělání.
 • Kouč certifikovaný AKOR disponuje se všemi záznamy vytvořenými v rámci praxe pouze v souladu s dohodou s klienty a podle zákonů dané země.
 • Kouč certifikovaný AKOR před zahájením koučovacího procesu otevřeně sdělí svým klientům veškeré předpokládané platby a storno podmínky.
 • Kouč certifikovaný AKOR nevyužívá vědomě žádné mimosmluvní výhody (osobní, profesionální, finanční) vyplývající z koučovacího vztahu.
 • Kouč certifikovaný AKOR neuvádí klientům nepravdivé informace o tom, co mohou koučinkem získat.
 • Kouč certifikovaný AKOR zaručuje důvěrnost informací sdělených v rámci koučovacího procesu.
 • Kouč certifikovaný AKOR dodržuje zásady slušného chování běžné v dané zemi.
 • Kouč certifikovaný AKOR je zodpovědný za respektování jasných hranic týkajících se fyzického kontaktu s klienty.
 • Kouč certifikovaný AKOR se sexuálně nestýká s žádným ze svých současných klientů.
 • Kouč certifikovaný AKOR koučink nezačne, či ukončí v případě konfliktu zájmů.
 • Kouč certifikovaný AKOR věnuje pozornost signálům, že koučovací vztah už není pro klienta dále přínosný.
 • Kouč certifikovaný AKOR povzbudí klienta, aby udělal změnu, pokud je přesvědčen, že je vhodnější, aby klient dostal služby od jiného kouče.
 • Kouč certifikovaný AKOR navrhne klientovi, aby vyhledal služby jiných profesionálů, pokud to bude považovat za vhodné či nutné.
 • Kouč certifikovaný AKOR je odpovědný za porušení Etického kodexu AKOR. Toto porušení znamená v případě prokázání, ztrátu certifikace AKOR.
 • Kouč certifikovaný AKOR dbá v roli lektora koučinku dodržování Etického kodexu AKOR a své žáky seznámení s jeho zněním.
Prohlašuji, že se těmito pravidly při své práci závazně řídím.

 

V Brně dne 1.1. 2017

Ing. Radek Fuxa

+420 602 583 043